Op onze school
krijg je plezier in
leren.

Ons team

Onze basisschool heeft een professioneel en enthousiast lerarenteam, met groepsleerkrachten, vakleerkrachten (euritmie, tuinbouw en handwerken), ondersteunende leerkrachten, invalleerkrachten en een remedial teacher/intern begeleider.

Daarnaast is er ondersteunend personeel voor administratie en muzikale begeleiding van de euritmielessen.

De samenstelling van ons team voor 2017-18 is als volgt:

 

Annemiek Bokhorst en Margot Koopmans kleuterklas 1
Laura Wiggermans en Rozemarijn Braams kleuterklas 2
Petra Wieland kleuterklas 3
Annemiek Kamsma en Fanina van Nuffelen klas 1
Hella Toet en Trudy Borghouts   klas 2
Annette Hermans en Trudy Borghouts en Hella Toet klas 3
Marianne de Groote en Anja Kroon klas 4
Greta Staal en Merel Boer klas 5
Cees Schagen en Greta Staal klas 6
   
Anja Kroon Leerkracht (zorg) en tuinbouw
Anneke Jonkman Onderwijsassistente
Carin Boonstoppel Euritmiste
Erica van Tol Handwerken
Sonja Trompert Gymnastiek
Inez Vermooten Koorzang
Maarten Mechielsen handenarbeid
Roswitha van der Kooij Intern begeleider en RT-er
Kees Verhage ondersteuner
Doroté Crijns pianobegeleiding
   
Nellie van Trotsenburg-van Dijk administratie
Rik van de Vooren verhuuradministratie
Rik Jacobs Directeur
Wim Holsappel ICT

 

 

Ons team

 

Ons team