Op onze school
krijg je plezier in
leren.

Ons team

Onze basisschool heeft een professioneel en enthousiast lerarenteam, met groepsleerkrachten, vakleerkrachten (euritmie, tuinbouw en handwerken), ondersteunende leerkrachten, invalleerkrachten en een remedial teacher/intern begeleider.

Daarnaast is er ondersteunend personeel voor administratie en muzikale begeleiding van de euritmielessen.

De samenstelling van ons team voor 2019-2020 is als volgt:

Anja Kroon  remedial teacher en taalcoördinator   a.kroon@rsteinerschool.nl

Anne Kamsma  leerkracht klas 3 en rekencoördinator   a.kamsma@rsteinerschool.nl

Anneke Jonkman leerkracht klas 3   a.jonkman@rsteinerschool.nl

Annemiek Bokhorst leerkracht kleuterklas 1   a.bokhorst@rsteinerschool.nl

Annette Hermans leerkracht klas 5   a.hermans@rsteinerschool.nl

Carin Boonstoppel vakleerkracht euritmie   c.boonstoppel@rsteinerschool.nl

Cees Schagen  leerkracht klas 2   c.schagen@rsteinerschool.nl

Doroté Crijns  pianobegeleiding euritmielessen 

Fanina van Nuffelen leerkracht klas 4 en 5   f.vannuffelen@rsteinerschool.nl

Hella Toet  leerkracht klas 1 en specialist hoogbegaafdheid   h.toet@rsteinerschool.nl

Inez Vermooten  koorzang   inezzang@kpnplanet.nl

Lisa Tempelaars  vakleerkracht gymnastiek   l.tempelaars@rsteinerschool.nl

Loret Snip  leerkracht klas 1   l.snip@rsteinerschool.nl

Kees Verhage  ondersteuning team & directie   k.verhage@rsteinerschool.nl

Maarten Mechielsen conciërge en vakleerkracht handenarbeid   m.mechielsen@rsteinerschool.nl

Margot Koopmans leerkracht kleuterklas 1   m.koopmans@rsteinerschool.nl

Marian Rijpert  vakleerkracht handwerken   m.rijpert@rsteinerschool.nl

Marianne de Groote leerkracht klas 6 en stagecoördinator   m.degroote@rsteinerschool.nl

Merel Boer  leerkracht klas 2 en 6   m.boer@rsteinerschool.nl

Meriam Kunst  onderwijsassistent   m.kunst@rsteinerschool.nl

Nellie van Trotsenburg-van Dijk administratief medewerker   n.vantrotsenburg@rsteinerschool.nl

Petra Wieland  leerkracht kleuterklas 3   p.wieland@rsteinerschool.nl

Rik Jacobs  directeur   r.jacobs@rsteinerschool.nl

Roswitha van der Kooij intern begeleider (IB’er)   r.vanderkooij@rsteinerschool.nl

Rozemarijn Braams leerkracht kleuterklas 2   r.braams@rsteinerschool.nl

Trudy Borghouts  leerkracht klas 4   t.borghouts@rsteinerschool.nl

 

 

Ons team

 

Ons team