Op onze school
krijg je plezier in
leren.

Ons team

Onze basisschool heeft een professioneel en enthousiast lerarenteam, met groepsleerkrachten, vakleerkrachten (euritmie, tuinbouw en handwerken), ondersteunende leerkrachten, invalleerkrachten en een remedial teacher/intern begeleider.

Daarnaast is er ondersteunend personeel voor administratie en muzikale begeleiding van de euritmielessen.

De samenstelling van ons team voor 2018-19 is als volgt:

 

Annemiek Bokhorst en Margot Koopmans kleuterklas 1
Rozemarijn Braams kleuterklas 2
Petra Wieland kleuterklas 3
Cees Schagen en Fanina van Nuffelen klas 1
Annemiek Kamsma, Anja Kroon en Anneke Jonkman klas 2
Hella Toet en Trudy Borghouts  klas 3
Annette Hermans en Hella Toet klas 4
Marianne de Groote en Fanina van Nuffelen klas 5
Fanina van Nuffelen en Merel Boer klas 6
   
Anja Kroon Leerkracht (RT) en tuinbouw
Anneke Jonkman Onderwijsassistente
Carin Boonstoppel Euritmiste
Erica van Tol Handwerken
   
Inez Vermooten Koorzang
Maarten Mechielsen handenarbeid
Roswitha van der Kooij Intern begeleider en RT-er
Kees Verhage ondersteuner
Doroté Crijns pianobegeleiding
   
Nellie van Trotsenburg-van Dijk administratie
Rik van de Vooren verhuuradministratie
Rik Jacobs Directeur
Wim Holsappel ICT

 

 

Ons team

 

Ons team